Գնումներ

 

 

 

 

 

 

2-rd eramsyaki hashvetvytiyn

2018թվականի բյուջեների և ծախսերի կատարման եռամսյակային հաշվետվություն 1-ին եռամսյակ

 

 

2017 թ. 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

2017թ երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն 1

2017թ երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն 2

2017թ երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն 3

2017թ երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն 4

2017թ երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն 5

2018թ.բյուջեի նախագիծ

բյուջեի օրացույց

Դրամական միջոցների հոսք

Ամփոփ հաշվապահական հաշվեկշիռբյուջե 2017

հԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱԿՏ

Հաշվետվություն 2016

Ծրագրային ցուցանիշներ

2017թ. առաջին եռամսյակի հաշվետվություն

հաստիքացուցակ

նախահաշիվ1

Նախահաշիվ

Երկրորդ եռամսյակ