Գնումներ

 

2018թ.երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

 

 

2018 երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

2018թվականի բյուջեների և ծախսերի կատարման եռամսյակային հաշվետվություն 1-ին եռամսյակ

նախահաշիվ 2018

2018թ.բյուջեի նախագիծ

2018թ բյուջեի օրացույց

2017թ տարեկան հաշվետվություն

2017թ երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

2017թ. երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

2017թ. առաջին եռամսյակի հաշվետվություն

նախահաշիվ1

 

 

 

 

 

 

 

Հաշվետվություն 2016

 

հաստիքացուցակ

Նախահաշիվ